KAVERIJOHTAJAN
VISUAALINEN INNOSTUSKIRJA

Kirja

Kaverijohtajuuden termi on syntynyt Tiimiakatemialla Nuoresta Johtajasta Liideriksi (NJL) -valmennusohjelman yhteydessä Tiimiakatemian perustajan Johannes Partasen johdolla (Partanen 2008). Silloin kaverijohtajuuden alle liimattiin Leadership Challenge -kirjasta (Kouzes & Posner 2007) HIT MR -filosofia eli haasta prosessi, inspiroiva visio, tee toiminta mahdolliseksi, mallinna tie ja rohkaise sydäntä. Tämän lisäksi kaverijohtajuuden periaatteet on esitetty 10 kohdan julistuksessa . Terminä kaverijohtajuus on tiimiakatemialaisille ja proakatemialaisille tuttu.

Kouzesin ja Posnerin (2007) johtamismalliin perustuva sisältö on jäänyt käytännössä kuitenkin etäiseksi, vaikka sen mallin mukaan pitkälti toimitaankin. Ehkä kehitetty muistisääntö, HIT MR-filosofia, on aiheuttanut etäisyysparadoksin, sillä Kouzesin ja Posnerin (2007) oikea järjestys ja sanamuoto on: mallinna tie, inspiroi jaetuttu visio, haasta prosessi, anna toisten toimia ja rohkaise sydäntä. Eli kyseessä onkin kaverijohtamisen MIHAR-filosofia. Tien mallintaminen lähtee johtajasta itsestään. Inspiroiva jaettu visio rakennetaan tiimin unelmista. Prosessin haastamisella tarkoitetaan tiimin ja johtajan kykyjen haastamista. Antamalla toisen toimia luottamus muodostuu tiimiin. Sydämen rohkaiseminen vaatii johtajaa olemaan sydämellään mukana ja rohkaisemaan tiimin jäseniä. Tällä tavoin sillä Kouzesin ja Posnerin (2007) mallista muodostuu looginen rakenne1 eli MIHAR-filosofia:

  1. Mallinna tie
  2. Inspiroi jaettu visio
  3. Haasta prosessi
  4. Anna toisten toimia
  5. Rohkaise sydäntä

Visuaalisuus on vahvasti läsnä kaikkialla nykypäivänä. Se on erottamaton osa viestintää ja sen merkitys korostuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa kuvat ja videot ovat keskeisessä roolissa. Siksipä visuaalisuuden ottaminen osaksi johtamista on hyvin ajankohtaista ja tärkeää. Visuaalisuus tekee johtamisesta mielenkiintoista, elämyksellistä ja ennen kaikkea tehokasta. Tämän vuoksi jokaisen kaverijohtajan kannattaakin lisätä pakkiinsa muutamia visuaalisia työkaluja.

Ota rohkeasti kynä käteen ja harjoittele yksinkertaisten muotojen ja hahmojen piirtämistä! Älä luovuta, vaikka paperille ilmestyvät kuviot olisivatkin aluksi kömpelöitä ja epämääräisen näköisiä. Käsin piirretyt kuvat ovat inhimillisiä ja herättävät katsojassa tunteita. On tutkittu, että hieman arvoitukselliset ja epäselvät kuvat aktivoivat aivojamme tehokkaammin kuin loppuun asti hiottu grafiikka. Piirustelu on ajattelun ja tehokkaan kommunikoinnin apuväline, ei itse päämäärä.

1 Käy The Leadership Challenge kotisivuilla. Applen App-storessa on erinomainen The Leadership Challange-APS, kokeile!